DUYURULAR

HABERLER
v

Genel Tanıtım

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi'nde bulunan MCBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" hükümlerine dayalı olarak 1993-1994 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılında öğretime başlamıştır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim-öğretim faaliyetlerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği" ile "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ilke ve hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir.

Teşkilat Yönetmeliğinin 5.maddesi (b) fıkrası hükmüne göre disiplinler arası bir alan olan Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı ile birlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin altı, Fen-Edebiyat Fakültesinin yedi, Eğitim Fakültesinin üç, Spor Bilimleri Fakültesinin iki, İşletme Fakültesinin bir, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun iki, İlahiyat Fakültesinin bir olmak üzere Enstitümüz bünyesinde yirmi üç Anabilim Dalı yer almaktadır. Bu anabilim dalları bünyesinde on bir doktora, yirmi sekiz tezli yüksek lisans, altı tezsiz yüksek lisans ve iki uzaktan eğitim programı olmak üzere toplam kırk yedi program ile öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bunun yanı sıra Katılım Bankacılığı, Kamu Maliyesi, Sağlık Ekonomisi, Ticaret ve Finans Sektörlerinde Dijital Dönüşüm alanlarında 100/2000 doktora programlarımız bulunmaktadır.

Misyon

Araştırma etiği ve sosyal bilimlerdeki gelişmeleri içselleştirmiş, sürdürülebilir, gelişime açık, kalite ve yenilikçilik felsefesini benimseyen, iyi bir eğitim ve araştırma ortamında yetişmiş akılcı, üretken, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, akademik anlamda donanımlı, küresel düzeyde sorun ve ihtiyaçları çözebilme yeteneğine sahip bireyler yetiştirilmesi için gerekli eğitim-öğretim hizmet faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamaktır.

 Vizyon

Disiplinlerarası çalışmaların yaygınlaştırılmasına ortam sağlayan, uluslararası alanda kabul gören programları olan, yurtiçinde ve yurtdışında diğer enstitülerle işbirliği içerisinde ve evrensel değerlere bağlı bir eğitim kurumu olmaktır.


  • Sosyal Bilimler Dergisi
  • Uzaktan Eğitim
  • Enstitü Prensip Kararları
  • Mezuniyet_İşlemleri
  • Eğitim Kataloğu
  • Kamu Hizmet Standartları
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik