MEZUNİYET İŞLEMLERİ

Tez savunmasını başarı ile tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez yazım kılavuzuna uygun olarak tezlerini üç adet basılı (ciltli) ve bir adet CD'de pdf formatında Enstitü'ye teslim etmeleri gerekmektedir. Tez ve CD tesliminde şu hususlara dikkat edilmelidir:

Öncelikle tez sayfalarının sıralaması; dış kapak, iç kapak, tutanak ( ıslak imzalı), tez veri giriş ve yayınlama izin formu (Yöktez'den alınacak), yemin metni, özet, abstract,  teşekkür metni ve içindekiler şeklinde olmalı. Tez yazım klavuzu sıralama ve şekil itibariyle örnek bir tez niteliği taşımaktadır.

1- YÖK Ulusal Tez Merkezi'nin sayfasına üye olunarak "Tez Veri Giriş Formu" doldurulmalı ve beş adet çıktısı alınmalı, formlar imzalanmalıdır.  Çıktılardan üç tanesi enstitüye teslim edilecek ciltli tezlerin baştan dördüncü sayfalarına konulmalıdır. Diğer iki tanesi ise görevli arkadaşa teslim edilecektir. Bu evrak tezin pdf formatının cd ye çekilmiş nüshasında olmamalıdır. Not: Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formunu dolduracak lisansüstü öğrenciler, Sisteme giriş işlemlerini e-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yaparak gerçekleştirilecektir.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp#tabs-2

2- Basılacak tezlerin bir tanesinin içerisine Tez savunma tutanağının aslı diğer iki tanesine fotokopisi konulmalı ve taranarak tezin pdf formatına da eklenmelidir. Savunma tutanağı "iç Kapaktan sonra, tez veri giriş formundan önce yani baştan üçüncü sayfada yer almalıdır.

3- Savunmaya hazır durumdaki tezlerin, danışman öğretim üyeleri tarafından benzerlik durumunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu işlem; danışman öğretim üyelerine Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından verilen şifre ile turnitin programı aracılığıyla yapılacaktır. Böylelikle hem savunmaya girmeden önce hem de tezin teslimi sırasında olmak üzere iki adet benzerlik raporu testine başvurulacaktır. Bunlarla birlikte;

4- Mezuniyet dilekçesinin doldurulması ve imzalı olarak Enstitü'ye teslim edilmesi,

5- Basılı Tez Teslim Formu'nun doldurulması ve imzalatıldıktan sonra Enstitü'ye teslim edilmesi,

Yüksek Lisans İçin,                Doktora İçin

6- Turnitin Programı aracılığıyla benzerlik raporunun Enstitü'ye teslim edilmesi, Not Öğretim görevlisi tarafından doldurulacak olan rapor

7- Kütüphâne İlişik Kesme Formu'nun onaylatılarak Enstitü'ye teslim edilmesi gerekmektedir (İktisat, Maliye ve İşletme bölümü öğrencilerinin İİBF Kütüphanesi'ne, Sınıf Öğretmeliği ve Sosyal Bilgiler Eğitimi bölümü öğrencileri Demirci Eğitim Fakültesi Kütüphanesi'ne diğer bölüm öğrencilerinin Muradiye Yerleşkesi'ndeki kütüphaneye onaylatılması gerekmektedir).

Yüksek Lisans İçin,                  Doktora İçin

8- Akıllı kart hesaplarının banka tarafından kapatılıp kartın enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. Hesabın açık kalması durumunda sorumluluğu enstitümüz üstlenmemektedir.

NOT: Yukarıdaki belgelerin, savunma tarihinden itibaren bir ay içerisinde enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

İLETİŞİM

Adres:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNIVERSITESI

SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ

şehit Prof. DR. ılhan varank yerleşkesi

45140 - YUNUSEMRE - MANİSA


 

Telefon Rehberi


Faks: 0236 201 27 66

Mail: sbe@cbu.edu.tr

  • Sosyal Bilimler Dergisi
  • Uzaktan Eğitim
  • Enstitü Prensip Kararları
  • Mezuniyet_İşlemleri
  • Eğitim Kataloğu
  • Kamu Hizmet Standartları
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik