T.C.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ KURULU KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi: 12/02/2015                                                         Toplantı Sayısı:......1.........

KARAR-2 Enstitümüzde yürütülen hizmetlerin daha verimli hale gelebilmesi ve hızlandırılabilmesi amacıyla enstitü yönetimin dile getirdiği bazı öneriler görüşülerek neticede; aşağıdaki prensip kararlarının alınmasına ve bu kararların tüm anabilim dallarına ve öğrencilere duyurulmasına oybirliği ile karar verildi.

ENSTİTÜ PRENSİP KARARLARI 

Ø  Tez savunması için tarih ve saatin kırk gün öncesinden Enstitü ’ye bildirilmesi sağlanır. 

Ø  Tez konusu belirlenen yüksek lisans öğrencilerin listeleri ve Tez Konusu Bildirim Formları bölüm kurulu kararıyla birlikte ABD Başkanlığı kanalıyla dönem sonunda topluca gönderilir. 

Ø  Doktora öğrencilerinin Tez Konusu Bildirim Formları ABD Başkanlığı kanalıyla Tez Önerisi Savunma Formuyla birlikte gönderilir. 

         Ø  Yüksek lisans öğrencileri için söz konusu olan Tez Çalışması İzleme Formları ABD Başkanlığı kanalı ile Enstitüye dönem sonlarında topluca iletilir.

Ø  Ara ve yarıyıl sonu sınavlarının notları zamanında sisteme girilir ve Ders Değerlendirme Raporlarının çıktısı alınıp imzalanarak yarıyıl sonu sınavlarından sonra bir ay içerisinde ABD Başkanlıkları kanalıyla topluca Enstitü’ye ulaştırılır.

Ø  Öğrencilerin siteme girilmiş notlarında herhangi bir sebeple yapılacak değişiklikler ABD Başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bildirilir. 

Ø  Herhangi bir öğrencinin tezinin adıyla ilgili bir değişiklik söz konusu olduğunda; bu değişikliğin formlar üzerinde belirtilmiş olmasının yanı sıra değişiklik isteğin ayrıca yazı ile Enstitü’ye bildirilir.  

Ø  Tez danışmanı değişiklikleri, değişecek öğretim üyelerinin de onayı alındıktan sonra Enstitü’ye yazı ile bildirilir.

Ø  Tez izleme komiteleri, tez konuları, tez danışmanlarının atanması ya da değiştirilmesi bölüm kurul kararı ile birlikte Enstitü’ye teslim edilir.

Ø  Güz ve Bahar yarıyıllarında öğrenci alımı için kurulan sınav jürilerinin (asil ve yedek üyelerinin) oluşturulmasında katkı verecek öğretim elemanları bölüm kurullarında (yerine göre zaman zaman farklılaştırılarak) kararlaştırılır. Sınav günü jürilerin üç kişiye ulaşmadığı hallerde sınav yapılmaz.

Ø  Ders Yükü Bildirim Formları doldurulurken (Şubat – Yaz Dönemi dâhil) tez danışmanlığı yürütülen öğrencilerin isimleri de formlara yazılır.

Ø  Zamanında verilmeyen formların ödemelerde gecikmelere yol açması nedeniyle ders yükü formlarının zamanında ve usulüne uygun şekilde doldurulması konusunda titizlik gösterilir.

Ø  Şubat ayında ve yazın döneminde tez danışmanlığı ve Uzmanlık Alan dersi ücreti alınabilmesi için öğrencinin tez konusunu bildirmiş ve Enstitüden onaylanmış olması gerekir. Bu sebeple tez konusu onayları topluca ABD Başkanlığı kanalıyla enstitümüze ulaştırılır.

Ø  Lisans eğitimini tamamlamadan yüksek lisans düzeyinde, yüksek lisans eğitimini tamamlamadan doktora düzeyinde özel öğrenci olmak için başvuruda bulunulması uygun görülmemektedir. 

  • Sosyal Bilimler Dergisi
  • Uzaktan Eğitim
  • Enstitü Prensip Kararları
  • Mezuniyet_İşlemleri
  • Eğitim Kataloğu
  • Kamu Hizmet Standartları
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik