T.C.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne, 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi kapsamında Doktora/Bütünleşik Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

 

 

100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi kapsamında ülkemiz için öncelikli alanlarında nitelikli bilgi üretmek amaçlı doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için, YÖK Başkanlığı tarafından “Doktora Bursları” verilecektir. Öğrencilere 4/5 (Doktora/Bütünleşik Doktora) yıl süreyle yılda 12 ay burs verilecektir. Burs miktarı: her hangi bir işte çalışmayan doktora öğrencileri için Aylık 2000 TL. İş dünyasında çalışan doktora öğrencileri için ise 500 TL’dir.

 

2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI KAPSAMINDA

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KONTENJANLARI VE BAŞVURU ÖN KOŞULLARI

 

Anabilim

Dalı

 

 

Kontenjan

ALES Puan Türü/Puanı (Doktora/ Bütünleşik

Doktora)

 

İngilizce Dil Puanı

 

Üst Alan Adı

 

 

Alan Adı

 

Alt Alan

Adı

 

 

Ön Koşullar

 

Maliye

 

 

8

 

 

EA/55/80

 

 

55

 

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

 

Maliye

 

Kamu Maliyesi

 

 

 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 100/2000 YÖK DOKTORA

BURSU BAŞVURU TAKVİMİ

28 Ağustos– 03 Eylül 2018

Başvuru

05 Eylül 2018

Bilimsel Değerlendirme

06 Eylül 2018

Sonuç Açıklama

07 Eylül 2018

Asil Kayıtlar

10 Eylül 2018

Yedek Kayıtlar


Adaylar 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında yapacakları Başvuruları 3 Eylül 2018 saat 17:00’a kadar şahsen Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne yapacaktır. Posta, kargo, e-mail, başka birinin yerine yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Yerleşkesi, 45140 Yunusemre/Manisa

 

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAV YERİ:

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Yerleşkesi, 45140 Yunusemre/Manisa

 
  Metin Kutusu: 100/2000 YÖK DOKTORA BURSLARINA;
1.	T.C. vatandaşı olmak,
2.	Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak
3.	Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.
4.	Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.
5.	MCBU Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne göre belirlenen başvuru ve kabul şartlarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir.
6.	Aynı Yükseköğretim Kurumu veya başka Yükseköğretim Kurumunda YÖK Doktora
Burslusu olmamak.


 

Bu proje kapsamında başvuru şartlarının dışında ayrıca programın istemiş olduğu başvuru için

gerekli belgeler aşağıdadır.

 
  Metin Kutusu: 100/2000 YÖK DOKTORA BURSLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
(MCBÜ Enstitülerinde Doktora eğitimine ders aşamasında devam edenler)
1.	100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu (Başvuru esnasında Enstitüde doldurulacaktır),
2.	Adli Sicil Belgesi (Son bir ay içerisinde alınmış olmalı),
3.	Onaylı Öğrenci Belgesi ve Transkript


 
  Metin Kutusu: 100/2000 YÖK DOKTORA BURSLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
(Doktora programına ilk defa başvuran veya diğer Üniversite Enstitülerinde Doktora
eğitimine ders aşamasında devam edenler)
1. Doktora programı için Yüksek Lisans Mezuniyet belgesi veya Yüksek Lisans Diplomasının onaylı sureti, Bütünleşik Doktora programı için Lisans Mezuniyet belgesi veya Lisans Diplomasının onaylı sureti (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü Sekreteri tarafından onaylanır),2.      Doktora programına başvuran adaylar Lisans ve Yüksek lisans, Bütünleşik Doktora programına başvuran adaylar ise Lisans öğrenimlerinde almış oldukları derslerin notlarını gösterir onaylı belge (Transkript), (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü Sekreteri tarafından onaylanır),

3.      ALES Sonuç Belgesi, Doktora programına başvuran adayların eşit ağırlık puan türünde en az 55 puan, Bütünleşik Doktora programına başvuran adayların ise eşit ağırlık puan türünde en az 80 puan almış olmak, ALES belgesinin geçerlik süresi beş yıldır, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü Sekreteri tarafından onaylanır),

4.      Bütünleşik Doktora programına başvuran adayların Lisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemde en az 80 veya 4’lük sistemde en az 3 puana sahip olmak,

5.      İngilizce Dil Belgesi, ÜDS, KPDS, YDS, e-YDS veya YÖKDİL sınavlarının her hangi birinden en az 55 puan almış olmak veya YÖK veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden muadili puan almış olmak. Yabancı Dil belgelerinin geçerlik süreleri beş yıldır. (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü Sekreteri tarafından onaylanır),

6.      Lisans veya Yüksek Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların YÖK’ten Denklik belgesi almış olmaları gerekmektedir,

7.      100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu (Başvuru esnasında Enstitüde doldurulacaktır),

8.      100/2000 YÖK Doktora Bursu Sınava Giriş Belgesi (Enstitü tarafından başvuru tamamlandığında verilecektir),

9.      Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (fotokopi Enstitü sekreteri tarafından onaylanır),

10.  4 Adet Fotoğraf

11.  Askerlik Durum Belgesi (son 1 ay içerisinde),

12.  Adli Sicil Belgesi (Son bir ay içerisinde alınmış olmalı),

13.  Özgeçmiş,

 

AÇIKLAMA

LİSANS MEZUNİYET NOTUNUN BELİRLENMESİ

1.      Lisans mezuniyet notu 100’lük sisteme göre verilir.

2.      Adayların transkripti üzerinde hem dörtlük hem de yüzlük Lisans mezuniyet notu var ise yüzlük notu dikkate alınır,

3.      Adayların transkripti üzerinde sadece dörtlük Lisans mezuniyet notu var ise, eğer adayın mezun olduğu üniversitesinin yüzlük dönüşüm tablosu var ve bunu da kanıtlayabiliyor ise dörtlük notun dönüşümünde kendi üniversitesinin yüzlük dönüşüm notu dikkate alınır,

4.      Adayların transkripti üzerinde sadece dörtlük Lisans mezuniyet notu var ise, eğer adayın mezun olduğu üniversitesinin yüzlük dönüşüm tablosu yok ise dörtlük notun dönüşümünde YÖK yüzlük dönüşüm notu dikkate alınır.

 

 

Burs hakkında detaylı bilgi için;

http://www.yok.gov.tr/web/100-2000/ana-sayfa


 
  • Sosyal Bilimler Dergisi
  • Uzaktan Eğitim
  • Enstitü Prensip Kararları
  • Mezuniyet_İşlemleri
  • Eğitim Kataloğu
  • Kamu Hizmet Standartları
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik